• Tel: +355 67 3333 444

  Verifikuesi i domainit

  Filloni eksperiencen tuaj web hosting me ne
  duke vendosur emrin e domainit
  qe deshironi te regjistroni

  Faqja kryesore e portalit > Verifikuesi i domainit

  Kërkoni domaine me shumicë | Transferim i domaineve me shumicë

  Filloni eksperiencen tuaj web hosting me ne duke vendosur emrin e domainit që dëshironi të regjistroni, transferoni ose thjesht të blini hosting si më poshtë...


  www.
  Rregullorja e AKEP për administrimin e emrave të domaineve .al. Lista e emrave domain te ndaluar dhe te rezervuar.
  Domain qe ju kerkoni te regjistroni ka mundesi te jete emer domain qe mund te cenoje te drejtat e pronesise intelektuale, industriale e me tej te ndonje subjekti tjeter.
  Domain qe ju kerkoni te regjistroni nuk duhet te jete emer domain qe ben pjese ne listen e grup fjaleve te ndaluara dhe rezervuara.
  Përpara kërkimit dhe regjistrimit të një domain “.al” duhet të bëni kërkim në faqen web të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Intelektuale (DPPI) në mënyrë që emri i domainit që kërkoni, të mos jetë markë/patentë e regjistruar nga kjo drejtori. Emrat e markave, patentave dhe dizenjove industriale të miratuara nga institucioni përkatës, të cilat përkojnë saktësisht me emër domaini nën “.al”, përbëjnë emra të rezervuar për poseduesit e markës/patentës/dizenjos industriale të regjistruar.
  Gjithashtu perpara regjistrimit te domain plotesoni formularin e aplikimit te domain duke e derguar me email ne adresen: cloud@one.al.
  TLD Min. vite Regjistro Transferimi Rinovo
  .al 1 1,400Lek 1,400Lek 1,400Lek
  .com.al 1 1,400Lek 1,400Lek 1,400Lek
  .net.al 1 1,400Lek 1,400Lek 1,400Lek
  .org.al 1 1,400Lek 1,400Lek 1,400Lek
  .edu.al 1 1,400Lek 1,400Lek 1,400Lek


  Të gjitha të drejtat rezervuar 2015 ALBtelecom.